Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Powstawanie sferoidalnych galaktyk karłowatych w Grupie Lokalnej

prof. dr hab. Ewa Łokas (CAMK PAN Warszawa)

Przedstawię dwa scenariusze formowania się sferoidalnych galaktyk karłowatych: poprzez oddziaływanie pływowe początkowo dyskowych galaktyk z Drogą Mleczną i na skutek zderzeń dwóch galaktyk dyskowych. Oba procesy modelujemy przy pomocy bezzderzeniowych symulacji N-ciałowych. Oddziaływanie pływowe oprócz utraty masy powoduje stopniową przemianę morfologiczną dysków w poprzeczki, a następnie sferoidy oraz przekształcenie uporządkowanych ruchów gwiazd (rotacji) w ruchy przypadkowe. Podobne transformacje, chociaż w krótszej skali czasowej, zachodzą w trakcie zderzeń galaktyk. Oba procesy prowadzą do powstania obiektów o własnościach bardzo zbliżonych do własności sferoidalnych galaktyk karłowatych, jakie obserwujemy w otoczeniu Drogi Mlecznej. Omówię również kilka szczegółowych wyników, m.in. modelowanie galaktyki karłowatej w Strzelcu i powstawanie ultra-słabych satelitów Drogi Mlecznej.

Data
19.11.2012 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA