Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pozasłoneczne układy planetarne. Planety przy gwiazdach zaawansowanych ewolucyjnie.

W dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 11.15 w sali seminaryjnej KRA
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Grzegorza Nowaka (CA UMK).

Tytuł rozprawy: Pozasłoneczne układy planetarne. Planety przy gwiazdach zaawansowanych ewolucyjnie.

Promotor: Dr hab. Andrzej Niedzielski, prof. UMK (Centrum Astronomii, UMK)

Recenzenci: Prof. dr hab. Michał Różyczka (Centrum Astronomiczne im M. Kopernika PAN w Warszawie)
Dr hab. Toma Tomov, prof. UMK (Centrum Astronomii, UMK).

Rozprawa jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Centrum Astronomii UMK.

Data
25.02.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA