Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Precyzyjna fotometria tranzytów egzoplanetarnych

Tranzytujące egzoplanety odgrywają niezwykle istotną rolę we współczesnej planetologii. Obserwacje fotometryczne ich tranzytów umożliwiają wyznaczenie rozmiarów liniowych planet, co w połączeniu z wynikami badań spekroskopowych dostarcza informacji o ich średniej gęstości. Parametr ten jest kluczowy przy poznaniu budowy wewnętrznej odległych światów. Z kolei chronometraż tranzytów stanowi metodę badawczą umożliwiającą odkrywanie dodatkowych planet o masach porównywalnych do Ziemi czy Marsa - obiektów zwykle niedostępnych dla innych technik obserwacyjnych. Analiza precyzyjnej fotometrii tranzytów pozwala także badać aktywność gwiazd centralnych poprzez mapowanie rozkładu obszarów aktywnych na ich powierzchniach. W ramach referatu zostaną omówione wyżej wymienione zagadnienia, a do ich zlustrowania posłużą między innymi wyniki badań układów WASP-10 i WASP-12.

Data
07.11.2011 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA