Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Profesor Jacek Krełowski laureatem Nagrody Ministra Nauki 2013

Toruński astronom, prof. Jacek Krełowski z Katedry Astronomii i Astrofizyki Centrum Astronomii UMK otrzymał Nagrodę Ministra Nauki 2013 za całokształt dorobku obejmującego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w dziedzinie nauk fizycznych. Prof. Krełowski zajmuje się m.in. badaniami spektroskopowymi ciemnej materii międzygwiazdowej. Międzynarodowe uznanie zapewniły prof. Krełowskiemu jego prace dotyczące struktur pasmowych pochodzących od cząsteczek międzygwiazdowych oraz jego obserwacje rozmytych linii międzygwiazdowych. Wielkim osiągnięciem było wykrycie w widmach obserwacyjnych nieznanego dotąd pasma cząsteczki C3, co znalazło niedawno potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych zespołu Harolda Linnartza z Lejdy. Oprócz tego prof. Krełowski jako pierwszy dokonał pierwszej obserwacyjnej detekcji rodnika OH+. Ważnym wynikiem było także ustalenie związków pomiędzy natężeniami niektórych linii molekularnych cząsteczki CN a kształtem krzywej ekstynkcji międzygwiazdowej. Więcej informacji na stronie: http://aktualnosci.umk.pl/serwis.php?dzial=Aktualnosci&id=20131114120025