Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Czarta

dr Krzysztof Czart

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 19 października 2015 r. o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Czarta
Tytuł rozprawy: Określenie globalnych charakterystyk i własności gwiazd Wolfa-Rayeta na podstawie ich widm, rozkładu przestrzennego i członkostwa w gromadach i asocjacjach.
Promotor: dr hab. Andrzej Strobel
Recenzenci: dr hab. Piotr Gnaciński (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK (CA UMK, Toruń).
Rozprawa doktorska zostanie wyłożona do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń.

Data
19.10.2015 - 11:00
Miejsce
Sala seminaryjna KRA