Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Radiowy projekt ALMA

dr Bartosz Dąbrowski, Instytut Astronomiczny Czeskiej Akademii Nauk

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) to międzynarodowy projekt astronomiczny budowy wielkiego interferometru radiowego (złożonego z 66 anten) na płaskowyżu Chajnantor w Andach Chilijskich na wysokości ponad 5000 m n.p.m. Budowę sieci ALMA rozpoczęto w 2002 r., a jej oficjalna inauguracja nastąpiła w marcu 2013 r. Pierwsze obserwacje z wykorzystaniem 16 radioteleskopów rozpoczęły się już w październiku 2011 r.
W realizację projektu zaangażowane są kraje z Europy, Ameryki Północnej, Azji Wschodniej oraz Chile. Na świecie powołano trzy Centra Regionalne ALMA (ang. ALMA Regional Center – ARC), po jednym w Europie, Ameryce i Azji. Ich zadaniem jest pomoc użytkownikom teleskopu w przygotowaniu wniosku obserwacyjnego, obserwacjach oraz redukcji i analizie danych. Centrum Regionalne w Europie ma swoją siedzibę w Garching (ESO/Niemcy). Dodatkowo powołano siedem Centrów Lokalnych (ang. ARC Nodes), które znajdują się w Manchesterze, Lejdzie, Bonn, Onsali, Grenoble, Bolonii i Ondrejovie.

Data
21.10.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA