Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rekoneksja pól magnetycznych w zastosowaniu do astrofizyki gamma

dr Krzysztof Nalewajko (CAMK PAN Warszawa)

Obserwacje nieba w zakresie promieniowania gamma wykazały gwałtowną zmienność takich źródeł jak blazary czy mgławice pulsarowe. Obiekty takie mogą charakteryzować się dominacją całkowitej gęstości energii przez pola magnetyczne, a w takim przypadku mechanizm rekoneksji pól magnetycznych może odpowiadać za dysypację i przyspieszanie cząstek. Relatywistyczna rekoneksja magnetyczna jest badana głównie poprzez kinetyczne symulacje magnetyczne relatywistycznie zmagnetyzowanej plazmy. W symulacjach tych można uwzględnić procesy promieniste (synchrotron oraz Komptonizacja) oraz bezpośrednio obliczyć rozkład promieniowania w czasie, energii i kierunku.

Data
28.11.2016 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA