Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rezonans Laplace'a w układzie planetarnym super-Ziemi Kepler-60

Dzięki obserwacjom sondy fotometrycznej KEPLER (NASA) odkryto ok. 5000 planet, kilka razy więcej, niż we wszystkich przeglądach naziemnych. Około 10-20% tej populacji stanowią systemy wielokrotne złożone z tzw. super-Ziemi. Celem seminarium jest przedstawienie metody i wyników modelu obserwacji TTV (Transit Timing Variation) systemu trzech planet gwiazdy Kepler-60. Okazał się on pierwszym układem super-Ziemi związanych silnym rezonansem orbitalnym, który jest odpowiednikiem rezonansu Laplace'a (1784) księżyców galileuszowych (Io, Europa i Ganimedes). Jest to trzeci znany przypadek tego rzadkiego i niezwykłego rezonansu w pozasłonecznych układach planetarnych, po układach Gliese 876 (2010) oraz HR 8799 (2014). Detekcja ta oznacza, że rezonans Laplace'a może się tworzyć w bardzo szerokim zakresie mas satelitarnych, od małych księżyców, przez super-Ziemie, planety jowiszowe, aż do granicy masy brązowych karłów.

Data
18.01.2016 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA