Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Spatially resolved observations of planetary nebulae by Herschel Space Observatory

prof. dr hab. Ryszard Szczerba

3.5 metrowe zwierciadło teleskopu Herschela pozwoliło na uzyskanie najwyższej jak dotychczas rozdzielczości przestrzennej w dalekiej podczerwieni. W czasie mojego wystąpienia omówię zastosowanie instrumentów znajdujących się na pokładzie Herschela do rozdzielonych przestrzennie obserwacji mgławic planetarnych. Obserwacje takie pozwalają na badanie warunków fizycznych i składu chemicznego materii znajdującej się w różnej odległości od gwiazdy centralnej.

Data
19.01.2015 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA