Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Spektroskopowy przegląd gwiazd typów widmowych A i F z pola Keplera

dr Ewa Niemczura, UWr

Podczas wykładu przedstawiony zostanie przegląd obserwacji spektroskopowych gwiazd z pola Keplera. Przedyskutowane będą wyniki analizy widm o wysokiej rozdzielczości gwiazd typów widmowych A i F (głównie obserwacje HERMES/Mercator, FIES/NOT, SOPHIE, ESPADONS). Przedstawione zostaną wyniki klasyfikacji widmowej oraz uzyskane parametry atmosferyczne i składy chemiczne gwiazd. Omówię również plany dotyczące obserwacji spektroskopowych gwiazd w nowych polach Keplera.

Data
14.04.2014 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA