Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Symulacje gromad gwiazdowych kodem MOCCA -- aktualny stan rozwoju i plany na przyszłość

dr Arkadiusz Hypki (OA UAM)

Na seminarium zostaną przedstawione główne zalety i cechy kodu MOCCA, który służy do przeprowadzania bardzo dokładnych symulacji numerycznych gromad gwiazdowych. Podczas seminarium zostaną przedstawione wybrane projekty, które zostały zrealizowane przy współudziale wyników uzyskanych tym kodem oraz przedstawione będą obecnie trwające i planowane projekty. Kod MOCCA jest już szeroko znany w społeczności badaczy zajmujących się gęstymi systemami gwiazdowymi, a dzięki kolejnym otwieranym współpracom kod zyskuje jeszcze bardziej na popularności. Głównym kierunkiem rozwoju kodu jest obecnie skoncentrowanie się na dodaniu do kodu MOCCA procedur do badania długoterminowej ewolucji dynamicznej i gwiazdowej wielokrotnych populacji gwiazd oraz układów hierarchicznych występujących w gromadach.
Seminarium będzie próbą przedstawienia zalet kodu MOCCA oraz zachęceniem do współpracy dla osób, które zajmują się podobną tematyką.

Data
12.12.2016 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA