Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Symulacje numeryczne fal Alfvena w grawitacyjnie uwarstwionej atmosferze słonecznej

mgr Piotr Chmielewski

Intensywne obserwacje Słońca dostarczyły nam w ostatnim dwudziestoleciu niezliczonej ilości danych obserwacyjnych, ukazujących wyjątkową rolę procesów falowych w dynamice atmosfery naszej gwiazdy. Jednakże pomimo tak dużej ilości obserwacji i coraz większej liczby odkrytych i wyjaśnionych zjawisk, wciąż nie znamy odpowiedzi na choćby najbardziej fundamentalne pytanie dotyczące sposobu ogrzewania korony słonecznej i przyspieszania wiatru słonecznego.
W niniejszym referacie zostaną przedstawione wyniki symulacji numerycznych fal Alfvéna. W szczególności zostanie omówiony problem poszerzenia linii spektralnych w tzw. dziurach koronalnych oraz zagadnienie mieszania się faz fali Alfvéna w arkadach magnetycznych.

Data
24.11.2014 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA