Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Teleskopy naziemne wspomagają misje kosmiczne

dr Joanna Molenda-Żakowicz, UWr

Postęp, który dokonał się w astronomii w ostatnich latach, w dużej mierze możliwy był dzięki wykorzystaniu obserwacji satelitarnych. To dzięki nim dowiedzieliśmy się, np., że kosmos usiany jest planetami, albo tego, jak wyglądał Wszechświat ledwie 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Postęp ten nie dokonał się jednak bez wykorzystania obserwacji naziemnych, które niejednokrotnie były kluczem do zrozumienia obserwowanych zjawisk. W swoim wystąpieniu przedstawię, jaką rolę w poznawaniu kosmosu odgrywają obserwacje naziemne, szczególnie te, które można wykonać małymi teleskopami.

Data
24.02.2014 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA