Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

V4332 Sagittarii

prof. dr hab. Romuald Tylenda

Przedstawię historię czerwonej nowej V4332 Sgr, której rozbłysk był obserwowany 20 lat temu. Na początku XXI wieku, po wybuchu V838 Mon, zainteresowano się tym obiektem dokładniej, tym bardziej, że obserwacje spektroskopowe pokazały bardzo wyjątkowe widmo, jak na obiekty gwiazdowe: silne linie emisyjne atomów i molekuł na tle słabego kontinuum typu M. Pokażę, że aktualnie główny obiekt jest niewidoczny dla nas. Zapewne przesłania je gruby (optycznie i zapewne geometrycznie) dysk pyłowy, a silnie spolaryzowane kontinuum optyczne jest wynikiem rozpraszania widma obiektu centralnego na ziarnach pyłu.

Data
17.02.2014 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA