Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

W poszukiwaniu natury okresowych źródeł promieniowania maserowego

Jednym z intrygujących i nieoczekiwanych zjawisk w obszarach formowania gwiazd są okresowe zmiany natężenia promieniowania linii maserowych metanolu. Żaden z kilku proponowanych dotąd modeli nie wyjaśnia podstawowych cech okresowych wybuchów takich jak: względna amplituda, kształt krzywej blasku, albo okres. Za pomocą 32m radioteleskopu udało się znaleźć obiekt wykazujący okresowe i naprzemienne zmiany gęstości strumienia w liniach metanolu i pary wodnej. Przedstawione będą możliwe implikacje tego odkrycia dla modeli teoretycznych.

Data
25.01.2016 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA