Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Warsztaty Astronomiczne w Centrum Astronomii

imgp3345.jpg

W dniach od 17 do 22 maja 2015 r. w Centrum Astronomii UMK odbyły się coroczne Warsztaty Astronomiczne dla stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (http://fundusz.org/). W bieżącym roku na zajęcia warsztatowe zakwalifikowało się 14 osób. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzili doktoranci oraz pracownicy Centrum Astronomii.

imgp3380.jpgimgp3382.jpgimgp3514.jpg
Fot. S. Soberski