Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wiatry napędzane promieniowaniem kosmicznym w młodych galaktykach o dużej aktywności gwiazdotwórczej

Zamierzam przedstawić wyniki symulacji numerycznych wiatrów galaktycznych napędzanych energią promieniowania kosmicznego powstającego w trakcie wybuchów supernowych. Duża aktywność gwiazdotwórcza młodych galaktyk implikuje dużą częstość wybuchów supernowych. Fale uderzeniowe supernowych są źródłem promieniowania kosmicznego - relatywistycznego gazu złożonego z protonów, elektronów oraz jąder atomowych.Modele teoretyczne pokazują, że promieniowanie kosmiczne istotnie wpływa na dynamikę ośrodka międzygwiazdowego. Oprócz efektów generacji pola magnetycznego, promieniowanie kosmiczne powoduje powstanie bipolarnych wiatrów galaktycznych o prędkościach przewyższających 1000 km/s. Tempo utraty gazu unoszonego przez wiatr galaktyczny jest porównywalna z tempem aktywności gwiazdotwórczej. Istnienie silnych wiatrów w młodych galaktykach jest potwierdzone obserwacyjnie, jednakże dotychczasowe modele oparte na ekspansji gazu grzanego przez wybuchy supernowych nie były w stanie wytłumaczyć tego zjawiska.

Data
14.10.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA