Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wyznaczenie jasności absolutnych i innych własności gwiazd Wolfa-Rayeta

dr Krzysztof Czart

Omówione zostaną wyznaczenia odległości do grupy gwiazd Wolfa-Rayeta oparte o pomiary linii międzygwiazdowych i uzyskane na ich podstawie jasności absolutne do tych gwiazd. W dalszej części przedstawione zostaną także inne wyznaczone własności gwiazd Wolfa-Rayeta i analizy związków gwiazd Wolfa-Rayeta z gromadami otwartymi i asocjacjami.

Data
12.01.2015 - 12:00
Miejsce
Sala seminaryjna KRA