Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Z archiwum OGLE: czerwona nowa BLG-360

prof. dr hab. Romuald Tylenda

W archiwum OGLE-III znaleźliśmy rozbłysk gwiazdowy w latach 2003-2006, którego charakterystyki pozwalają postawić hipotezę, że był to rozbłysk czerwonej nowej, czyli obiektu o podobnej naturze jak V838 Mon czy też V1309 Sco. Jak pamiętamy archiwalne obserwacje V1309 Sco z archiwum OGLE pozwoliły ustalić, że ten ostatni rozbłysk był wynikiem koalescencji układu kontaktowego dwóch gwiazd. Wprawdzie nie mamy obserwacji spektroskopowych rozbłysku BLG-360, ale ewolucja wskaźnika V-I wyraźnie wskazuje na to, że obiekt stawał się coraz bardziej czerwony w miarę rozwoju rozbłysku. W 2008 roku obiekt praktycznie znikł z pola OGLE. Analiza archiwalnych danych z przeglądów podczerwonych (Spitzer, WISE, VVV) pokazuje, że obecnie BLG-360 jest jasnym źródłem podczerwonym. Kształt krzywej blasku BLG-360 nasuwa wyraźne analogie do krzywej CK Vul, czyli Nowej Heweliusza z 1670 r., co jest silnym argumentem na rzecz wysuwanej juz hipotezy, ze CK Vul nie była nową klasyczną, ale obiektem typu V838 Mon, czyli czerwoną nową.

Data
12.11.2012 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA