Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Z czego składają się gwiazdy neutronowe?

dr hab. Michał Bejger, CAMK Warszawa

Prawie pięćdziesiąt lat po odkryciu pulsarów - rotujących
gwiazd neutronowych - dokładny skład ich wnętrz jest wciąż
przedmiotem badań. Niedawne obserwacje masywnych gwiazd
neutronowych w układach podwójnych wprowadzają interesujące
ograniczenia na równanie stanu bardzo gęstej materii. W wykładzie
przedyskutuję różne sposoby określania równania stanu na podstawie
obserwacji astrofizycznych oraz metod fizyki jądrowej.

Data
04.11.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA