Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zima w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach

zima_zagoscila_w_centrum_astronomii.jpgZima zagościła w Centrum Astronomiiantena_w_pracy.jpgAntena w pracy32-metrowa_antena.jpg32-metrowa antenazima_w_parku_centrum_astronomii.jpgZima w parku Centrum Astronomii
radioteleskop_rt-4.jpgRadioteleskop RT-4
droga_do_kopuly_teleskopu_optycznego.jpgDroga do kopuły teleskopu optycznego