Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Znane, mniej znane i nieznane cząsteczki astrochemiczne

prof. dr hab. Robert Kołos

Przedstawione zostaną wyniki wybranych prac realizowanych w Zespole Astrochemii IChF PAN, poświęconych spektroskopii pochodnych cyjanoacetylenu, laboratoryjnej kriogenicznej syntezie liniowych łańcuchów węglowo-azotowych, a także teoretycznym przewidywaniom trwałości i spektroskopii prostych cząsteczek zawierających siarkę lub magnez, istotnych dla chemii ośrodka międzygwiazdowego.

Data
30.03.2015 - 11:15
Miejsce
Sala KRa