Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualności (luty 2017)

Święto Uniwersytetu i dwa dyplomy doktorów habilitowanych w CA!

111 doktorów i 59 doktorów habilitowanych odebrało podczas Święta Uniwersytetu swoje dyplomy. W gronie doktorów habilitowanych znalazły się dwie osoby z Centrum Astronomii - dr hab. Anna Bartkiewicz i dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska.

Zdjęcia:
https://www.flickr.com/photos/146058450@N02/32884986891/in/album-72157680459887206/

https://www.flickr.com/photos/146058450@N02/32885014171/in/album-72157680459887206/

(fot. Andrzej Romański)

Własności optyczne gigantycznych radioźródeł

dr Agnieszka Kuźmicz (OA UJ)

"Gigantyczne radioźródła są uważane za największe pojedyncze obiekty we Wszechświecie. Do tej pory nie zostało jednoznacznie wyjaśnione dlaczego rosną one do tak dużych rozmiarów. Spośród kilku hipotez tłumaczących ich powstawanie ja skupię się na jednej z nich mówiącej, że centralna galaktyka aktywna może mieć pewne szczególne własności mogące sprzyjać powstawaniu wielkoskalowych struktur radiowych."

Eksperymentalne ograniczenie sprzężenia ciemnej materii z modelem standardowym za pomocą optycznych zegarów atomowych

dr hab. Michał Zawada, prof. UMK

Całkowita gęstość Wszechświata wydaje się zdominowana przez ciemną materię. Niestety, niewiele wiadomo o jej naturze, poza oddziaływaniami grawitacyjnymi w skalach galaktycznych. Pokazaliśmy, że optycznego zegara atomowego można użyć jako detektora hipotetycznej ciemnej materii w formie stabilnych defektów topologicznych takich, jak struny, monopole, czy ściany domenowe. Wykorzystana jest do tego różna podatność na zmiany stały struktury nadsubtelnej podstawowych części optycznego zegara atomowego, czyli atomów i ultrastabilnej wnęki optycznej.