Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Seminarium ogólne (06.2014)

Seminarium ogólne odbywa się w poniedziałki o godz. 11.15 w sali seminaryjnej Katedry Radioastronomii

O rezonansach ruchu średniego w układach planetarnych

dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof. US

Badania powstawania i ewolucji układów planetarnych weszły w nową intensywną fazę rozwoju. Przyczynił się do tego fakt, że Układ Słoneczny przestał być jedynym znanym układem planetarnym. Do tej pory odkryto już 1112 układów w tym 460 zawierających więcej niż jedną planetę. Odkrycie układów pozasłonecznych nastąpiło w momencie, gdy struktura dynamiczna naszego Układu Słonecznego była już stosunkowo dobrze znana. Zdawano sobie doskonale sprawę, że obserwowany ruch obiektów naszego układu planetarnego jest konsekwencją działania siły grawitacyjnej.