Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Cepheus A: synchroniczna zmienność i wybuchy promieniowania metanolu

Cepheus A jest jednym z najbliższych obszarów formowania masywnych gwiazd. Przedstawione będą wyniki prawie 4-letnich obserwacji linii 6.7GHz metanolu za pomocą 32m radioteleskopu. Znaleziono skorelowane zmiany strumienia niektórych składników oraz wybuchy trwające 18-22 miesięcy. Dobrze określone charakterystyki zmienności silnie zawężają dotąd dyskutowane scenariusze pochodzenia maserów metanolu oraz mechanizmy ich pompowania.

Data
02.12.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA