Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zagadka kwazarów o szerokich liniach absorpcyjnych

Pośród 15% -30% galaktyk aktywnych obserwuje się wypływy wysoce zjonizowanej materii. Ich obecność manifestuje się poprzez szerokie linie absorpcyjne występujące w widmach kwazarów typu BAL – ang. Broad Absorption Lines. Powstawanie wypływów może być powiązane z ewolucją galaktyk radiowo-głośnych. Uważa się, że kwazary typu BAL mogą powstawać we wczesnych etapach ewolucji - „scenariusz ewolucyjny”. Z drugiej jednak strony nie można wykluczyć, że struktury produkujące szerokie linie absorpcyjne znajdują się we wszystkich galaktykach aktywnych. Struktury typu BAL będą widoczne w widmie tylko w przypadku gdy kierunek patrzenia przecina wypływ - „scenariusz orientacyjny”. Ostatnie badania dowodzą, że wypływy wysoce zjonizowanej materii mogą mieć istotny wpływ na galaktykę macierzystą (ang. AGN feedback). Badania nad wypływami wydają się być niezwykle ważne w kontekście zrozumienia galaktyk aktywnych. Badania przeprowadzone przez nas dowodzą, że orientacja jest istotna, jednak nie może w sposób całościowy wytłumaczyć pochodzenia wypływów typu BAL. Nie bez znaczenia wydaje się też niewielka radiowa moc badanych radiowo-głośnych kwazarów typu BAL. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną najnowsze badania przeprowadzone za pomocą wielkobazowych sieci interferometrycznych – EVN i VLBA – oraz przedstawione będą badania statystyczne przeprowadzone na grupie radiowo-głośnych kwazarów typu BAL.

Data
08.06.2015 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA