Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

KAA - Obserwatorium optyczne, KRA - Obserwatorium radioastronomiczne

mgr Roman Feiler +48 (56) 611 3048
KRA 47
Jacek Jopczyński +48 (56) 611 3010
Jacek Król +48 (56) 611 3043
mgr Eugeniusz Pazderski +48 (56) 611 3041
KRA 41
mgr inż. Michał Skiwski +48 (56) 611 3030
KRA 30
mgr Wojciech Szymański +48 (56) 611 3046
KRA 46
mgr Anna Wiśniewska +48 (56) 611 3031
KRA 31
mgr Zbigniew Wyrzykowski +48 (56) 611 3067
KAA 18