Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pracownicy emerytowani

KAA - Obserwatorium optyczne, KRA - Obserwatorium radioastronomiczne

prof. dr hab. Andrzej Kus +48 (56) 611 3036
KRA 36
mgr inż. Janusz Mazurek +48 (56) 611 3016
KRA 111
dr hab. Andrzej Strobel, prof. UMK