Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aktualnie prowadzone badania naukowe