Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Projekty obserwacyjne

Semi-Automatic Variability Search

Od września 2002 roku w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika realizowany jest projekt badawczy Semi-Automatic Variability Search (SAVS, Półautomatyczne Poszukiwanie Zmienności), którego celem jest odkrywanie gwiazd zmiennych w wybranych obszarach nieba północnego. Program ten kierowany jest przez dr. Andrzeja Niedzielskiego i został zainicjowany przez wybitnego polskiego uczonego - prof. Bohdana Paczyńskiego.

W ramach projektu SAVS wykorzystywana jest już istniejąca infrastruktura Obserwatorium (kopuła, sieć komputerowa) oraz instrumentarium.