Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publikacje w 1982 roku

Luud L., Tomov T., Venik J., Panov K.