Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Budowa i ewolucja gwiazd