Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Mechanika nieba

Aktualnie prowadzone badania naukowe

Instrumenty

Projekty

Grupy badawcze
Pracownicy i doktoranci