Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kontakt do użytkownika mgr Krzysztof Bartkiewicz