Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Anna Bartkiewicz