Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

mgr Beata Deka-Szymankiewicz