Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Cezary Migaszewski