Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Grzegorz Nowak