Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

mgr Krzysztof Bartkiewicz