Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Krzysztof Goździewski