Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

mgr Maciej Cegłowski