Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

mgr Maciej Cegłowski

Prawdziwa nazwa