Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK